Grįžti

Molėtų Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčia

Įgyvendintas

Apie projektą

Atliktas kapitalinis išorės remontas: uždengtas naujas stogas, atnaujinti fasadai, atstatyti istoriniai bokštai, pakeisti langai.

Atlikti darbai

Statybos darbai